Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce

IČO: 42383684 

Dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie

2 %

z Vašich daní za uplynulý rok. 

Poskytujeme najmä pomoc a poradenstvo rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím, podporu spoločensko – kultúrnych akcií pre ľudí so zdravotným postihnutím, podporu inovatívnych terapií pre prijímateľov sociálnej služby, vzdelávacích aktivít pre svojich profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov a členov, rozvoj aktivít prostredníctvom informačnej a publikačnej činnosti.

 

Aj vďaka Vám môžeme pomôcť tam, kde je to potrebné.