V súčasnosti nie je vyhlásené žiadne výberové konanie