Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v súčasnosti nehľadá záujemcov o prijatie do zamestnania