Aktualizované: 09.06.2020

Informácia pre prijímateľov sociálnej služby o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať

Pri dočasnom opustení zariadenia sociálnych služieb musíme dodržiavať nasledovné pravidlá:

1.     Oznámime zamestnancovi zariadenia, že odchádzame na určitý čas
zo zariadenia

2.     Používame povinne rúško v interiéri (v uzavretom priestore), napr.

a.     V autobuse

b.     V obchode

c.       V kostole

d.     V lekárni

3.     Nemusíme mať rúško v exteriéri napr. pri prechádzke v meste, na dedine, v prírode, ak sú cudzí ľudia od nás vzdialení minimálne 5 metrov .

4.     Rúško nosíme, aby sme nešírili kvapôčkovú infekciu.

5.     Nechytáme si nos a nešúchame si oči.

6.     Nepodávame si ruky s inými ľuďmi, radšej si zakývame.

7.     Po príchode do zariadenia si hneď umyjeme ruky a zmerajú nám teplotu.

 

 

Aktualizované: 10.06.2020

III.FÁZA od 15.06.2020

A) Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.

B) Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti, na

víkend alebo sviatky.