OZNAM !!!
Vzhľadom na odporúčania nášho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19, Domov sociálnych služieb v Giraltovciach prijal preventívne opatrenia na ochranu prijímateľov a zamestnancov. Dňom 11.03.2020 zariadenie prijalo nasledovné opatrenia:
- zákaz návštev prijímateľov
- zákaz kultúrnych hromadných podujatí
Akékoľvek informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytujeme prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, viď kontakty.
Opatrenia sú účinné do odvolania.
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach postupuje podľa nariadení a usmernení od RÚVZ. Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím, vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR.
V prípade otázok kontaktujte v pracovných dňoch od 07:00 - 15:00 hod. riaditeľku zariadenia na telefónnych číslach: 054/7322555, 054/7364175, alebo e-mailom: dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk neobmedzene.
Ďakujeme za porozumenie