Aktualizované 16.8.2021 - COVID automat - návštevy v DSS Giraltovce

Vážení rodičia a príbuzní,

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v zmysle uvoľnenia opatrení vypracoval plán a režim návštev.
 1. UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


                        S účinnosťou od 18.05.2021


V ZARIADENÍ DSS GIRALTOVCE SA UVOĽŇUJÚ OPATRENIA V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. PRIORITA DSS GIRALTOVCE JE RIADIŤ SA SEMAFOROM PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, AKO AJ NA ZÁKLADE SEMAFORU PRE JEDNOTLIVÉ OKRESY.


2. VYMEDZENÝ PRIESTOR ZA ÚČELOM NÁVŠTEV

Vestibul DSS s kapacitou pre štyri rodiny. Stoly sú bezpečnostne oddelené od seba podľa nariadenia štátneho hygienika. V prípade priaznivého počasia je možnosť uskutočniť návštevu v areáli zariadenia (altánok v záhrade, lavičky v celom areáli DSS) iba za predpokladu dodržania prijatých opatrení DSS Giraltovce zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu. (v prípade nejasností, ohľadne prijatých opatrení, má návšteva možnosť informovať sa u kohokoľvek z prítomného personálu DSS).
Priestor je vybavený sociálnymi zariadeniami a má zabezpečený samostatný vchod.


3. ČAS NÁVŠTEV  Z dôvodu dodržiavania prijatých opatrení, žiadame návštevy o akceptáciu prijatých obmedzení týkajúcich sa návštev:
   1. nahlásenie návštevy PSS – telefonicky: 054/7322555, 054/7364175 alebo na
   email: dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk
   2. dodržiavanie pokynov personálu
   3. frekvencia návštevy: maximálne 1 krát týždenne ( z dôvodu umožnenia návštevy ostatných
    príbuzných vzhľadom k celkovému počtu PSS v zariadení)

4. trvanie návštevy: max 60 min

5. návštevné hodiny: pracovné dni od 09,00h – do 11,00h
                                                     od 14,00h – do 17,00h
                  dni pracovného pokoja od 14,00h – do 17,00h

6. V prípade akýchkoľvek zmien budú návštevy vopred telefonicky alebo emailom kontaktované

KAŽDÁ NÁVŠTEVA PREBIEHA ZA DODRŽIAVANIA PRÍSNYCH HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÝCH PODMIENOK V DSS.

S pozdravom a úctou Prijímatelia a personál DSS Giraltovce

Aktualizované: 09.06.2020

Informácia pre prijímateľov sociálnej služby o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať

Pri dočasnom opustení zariadenia sociálnych služieb musíme dodržiavať nasledovné pravidlá:

1.     Oznámime zamestnancovi zariadenia, že odchádzame na určitý čas
zo zariadenia

2.     Používame povinne rúško v interiéri (v uzavretom priestore), napr.

a.     V autobuse

b.     V obchode

c.       V kostole

d.     V lekárni

3.     Nemusíme mať rúško v exteriéri napr. pri prechádzke v meste, na dedine, v prírode, ak sú cudzí ľudia od nás vzdialení minimálne 5 metrov .

4.     Rúško nosíme, aby sme nešírili kvapôčkovú infekciu.

5.     Nechytáme si nos a nešúchame si oči.

6.     Nepodávame si ruky s inými ľuďmi, radšej si zakývame.

7.     Po príchode do zariadenia si hneď umyjeme ruky a zmerajú nám teplotu.

 

 

Aktualizované: 10.06.2020

III.FÁZA od 15.06.2020

A) Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.

B) Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti, na

víkend alebo sviatky.