Kontakt

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Kukorelliho 17

087 01 Giraltovce

IČO: 00691674