Kontakt

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Kukorelliho 17

087 01 Giraltovce

IČO: 00691674

tel. 054/7322555

      054/7364175

mail: dssgiraltovce@dssgiraltovce.sk