OZ SKOROCEL

V priestoroch Domova sociálnych služieb v Giraltovciach sídli od svojej registrácie dňa 18.9.2014 Občianske združenie SKOROCEL, ktorého činnosť je zameraná predovšetkým na:

- pomoc a poradenstvo rodinám s deťmi so zdravotným  postihnutím, zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácie do spoločnosti,

- vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko – kultúrnych akcií pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj rekreačných a športových činností,

- podpora vzdelávacích aktivít pre svojich profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov a členov, usporadúva a zabezpečuje workschopy, odborné semináre, konferencie a sympózia, kurzy a výstavy prác svojich členov,

- spolupráca so štátnymi, súkromnými, cirkevnými, odbornými a neziskovými organizáciami, ktoré sledujú príbuzné ciele, a to v Slovenskej republike aj v zahraničí,

- rozvoj svojich aktivít prostredníctvom informačnej a publikačnej činnosti.

 

          SKOROCEL – možno si poviete, prečo sme dali občianskemu združeniu názov skorocel? Či azda neexistuje krajšia rastlinka, podľa ktorej by sme ho pomenovali? Práve skorocel je rastlina, ktorá sa veľmi podobá životu našich prijímateľov.

            Existencia skorocelu začína v pôde, ktorá mu dáva živinu a vodu pre svoj život. Aj naši prijímatelia majú v našom domove svoju životnú pôdu. Tu sa začal rozvíjať ich život. My sa snažíme, aby ich život bol krajší, lepší, aby nezostal tam, kde skončil. Skorocel má štyri listy, dva dole a dva nad nimi. Sú ako nohy a ruky našich prijímateľov. Nevynímajú krásou, ale sú ich oporou. Zlomený list skorocelu zrastie a začne sa dvíhať k slnku. Také sú ich ruky, nohy, ak im pomôžeme, kdesi v nich sa naberie tá sila, ktorá ich pozdvihne a „idú“ ďalej. Úzka stonka skorocelu ťahajúca sa kdesi do výšky je ako ich život. V niektorých prípadoch prázdny, beznádejný, ale rovný, idúci kdesi do neznáma, na konci ktorého nikto nevie, čo je. Kvet nie je krásny ako kvet ruže. Je obsiaty jemnosťou a prirodzenosťou tak ako  prijímatelia - priamočiari, jemní a úprimní.

Skorocel je liečivá rastlinka, ktorá lieči rany, srdce, pľúca. Možno si ani neuvedomujeme ako nás tieto deti liečia, aj keď sú „iní“. Až keď sa zamyslíme, pochopíme, ako oni nám liečia rany. Máme rany, trápenia, ale čo je to k ich trápeniu? Liečia nám dušu, aby sme si vážili zdravie, život. Liečia nám pľúca, aby sme si vážili chvíle, keď môžeme ísť do prírody, dýchať čerstvý vzduch, objať strom, osviežiť sa vodou z čistého potôčika. Liečia nám aj srdce, aby sme milovali ich, aj iných, lebo kto vie milovať, dokáže liečiť seba, ale aj iných. A tu je tá sila podobná skorocelu. On je tá rastlinka, ktorú mnohí prehliadneme. Ak ju spoznáme, zistíme, aká je vzácna a čistá ako naši prijímatelia.

 

Kontakt

Občianske združenie SKOROCEL

Domov sociálnych služieb

Kukorelliho 17

087 01 Giraltovce

telefón: +421 54 7364175, GSM +421 905 798 968

web: dssgiraltovce.sk

email: ozskorocel@dssgiraltovce.sk

číslo účtu: 5064118107/0900

IBAN SK3709000000005064118107

IČO: 42383684

DIČ: 2024144276