Predmet zmluvy                                   Dátum zverejnenia                                        

2018

Kolektívna zmluva na rok 2018            3.1.2018    

Darovacia zmluva - Hartmann-RICO    28.11.2018                 

Poistná zmluva - PZP                           28.11.2018

Poistná zmluva - PZP                             28.11.2018

Poistná zmluva - PZP                          28.11.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu  13.12.2018