Predmet zmluvy                                      Dátum zverejnenia

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi                       2.1.2019

Zmluva o prevedení školenia                              22.1.2019

Zmluva o oprave a úprave vecí                           31.1.2019

Dodatok k Zmluve o dielo                                     29.3.2019

Darovacia zmluva - TZMO                                      15.4.2019

Darovacia zmluva - Katriňák                                    2.5.2019

Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - defibrilátor       11.6.2019

Dodatok k zmluve - BTS                                             13.6.2019

Kúpna zmluva č. Z201917629_Z - pec, kotol            13.6.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu                              19.6.2019

Darovacia zmluva - TZMO Slovakia                             26.6.2019

Darovacia zmluva - TZMO                                     25.9.2019

Darovacia zmluva - Hartmann-Rico                      2.10.2019

Zmluva o poskytnutí licencie na programové vybavenie   29.10.2019
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov     6.11.2019

Zmluva o výkone supervízie                                                         26.11.2019

Darovacia zmluva - Essity Slovakia s.r.o.                                       6.12.2019              

Zmluva o nájme nebytových priestorov                                       31.12.2019