Predmet zmluvy                                      Dátum zverejnenia

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi                       2.1.2019

Zmluva o prevedení školenia                              22.1.2019