Predmet zmluvy                                      Dátum zverejnenia

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi                       2.1.2019

Zmluva o prevedení školenia                              22.1.2019

Zmluva o oprave a úprave vecí                           31.1.2019

Dodatok k Zmluve o dielo                                     29.3.2019

Darovacia zmluva - TZMO                                      15.4.2019