Predmet zmluvy                                      Dátum zverejnenia

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi                       2.1.2019

Zmluva o prevedení školenia                              22.1.2019

Zmluva o oprave a úprave vecí                           31.1.2019

Dodatok k Zmluve o dielo                                     29.3.2019

Darovacia zmluva - TZMO                                      15.4.2019

Darovacia zmluva - Katriňák                                    2.5.2019

Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - defibrilátor       11.6.2019

Dodatok k zmluve - BTS                                             13.6.2019

Kúpna zmluva č. Z201917629_Z - pec, kotol            13.6.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu                              19.6.2019

Darovacia zmluva - TZMO Slovakia                             26.6.2019