Predmet zmluvy                                      Dátum zverejnenia

Poistná zmluva - majetok                               31.1.2020   

Darovacia zmluva - ESSITY                         27.4.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange     4.5.2020

Darovacia zmluva - ADRA                                   5.6.2020

Darovacia zmluva - TZMO                                        26.8.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo                                 9.9.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze použitých jedlých olejov a tukov                                                                  24.9.2020

Darovacia zmluva - Hartmann - Rico                         29.9.2020