Predmet zmluvy                                      Dátum zverejnenia

Poistná zmluva - majetok                               31.1.2020   

Darovacia zmluva - ESSITY                         27.4.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange     4.5.2020

Darovacia zmluva - ADRA                                   5.6.2020

Darovacia zmluva - TZMO                                        26.8.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo                                 9.9.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze použitých jedlých olejov a tukov                                                                  24.9.2020

Darovacia zmluva - Hartmann - Rico                         29.9.2020

Darovacia zmluva LUCIA                                                  1.10.2020

Darovacia zmluva - KAMAJ SK             1.10.2020

Darovacia zmluva - MAKRI PLUS                                       1.10.2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku  - ÚPSVaR   30.11.2020

Darovacia zmluva - MIMAR                                                 30.12.2020

Darovacia zmluva - Hančovský                                           23.12.2020

Zmluva - Energie2                                                           31.12.2020

Zmluva SPP - veľkoodber                                                 31.12.2020

Zmluva SPP - maloodber                                                    31.12.2020