Predmet zmluvy                                     Dátum zverejnenia

Darovacia zmluva - TZMO Slovakia                    15.1.2021

Darovacia zmluva - Balsam                          17.2.2021

Darovacia zmluva - CSS Vita Vitalis                9.3.2021

Darovacia zmluva - TV                                    10.3.2021

Darovacia zmluva - TZMO          16.6.2021

Darovacia zmluva             17.6.2021

Darovacia zmluva - Cyril Dudáš                  17.6.2021

Darovacia zmluva - Balsam                          17.6.2021

Darovacia zmluva - Lumäsko                       1.7.2021

Darovacia zmluva - MARKO                 1.7.2021

Darovacia zmluva - Jarmila Juhová               3.8.2021

Darovacia zmluva - LUCIA                        20.8.2021

Darovacia zmluva - FARMSPOL                20.8.2021