Dokumenty

Iné Zmluvy Faktúry Objednávky

Organizačný poriadok

organizačný poriadok

Organizačná štruktúra

organižačná štruktúra

Výročná správa za rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023

EON 2022

Rozbor hospodárenia 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

EON 2018

Etický kódex zamestanca

etický kódex zamestanca

Výpis registra poskytovateľov
socialných služieb

Výpis registra poskytovateľov sociálnych služieb

Výročná správa za rok 2022

Rozbor hospodárenia 2022

Zverejnovanie iSPIN2

EON 2021

EON 2020

EON 2019

Rozbor hospodárenia za rok 2018